6a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50 wf BU P2        
1 8:00- 8:45 wf BU P3 j.polski IR C27 j.angielski AP A25   h/k mniejsz. #hk6 A05
2 8:55- 9:40 j.angielski AP A25 matematyka BI B211 j.polski IR C27 matematyka BI B211 j.mn.niemiec #jm6 A05
3 9:50-10:35 j.polski IR C27 zaj.sport. BU SO10 matematyka BI B211 historia MR A110 historia MR A110
4 10:50-11:35 matematyka BI B211 zaj.sport. BU SO10 biologia MJ A15 j.polski IR C27 zaj. z wych. BU A010
5 11:45-12:30 muzyka IK A09 j.angielski AP A25 technika JA A010 religia PO C14 j.polski IR C27
6 12:40-13:25 religia PO C16 geografia MU C16 wf BU SO10 z.rozw.kr.ja AP A25 zaj.sport. BU SO10
7 13:40-14:25 informatyka JH A19 plastyka JA A010 wf BU SO10 zaj.sport. BU S09 zaj.sport. BU SO10
8 14:35-15:20   j.mn.niemiec #jm6 A05 j.mn.niemiec #jm6 A05 zaj.sport. BU S09 wych.rodz. #wr6 A110
Obowiązuje od: 31.01.2022
Drukuj plan
wygenerowano 2022-01-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum